Regels

Regels

Voor een goed verloop van de wedstrijden dienen er regels aanwezig te zijn. Hieronder staan deze regels beschreven. Wij als bestuur zijnde proberen alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Commentaar op de wedstrijdleiding wordt dan ook niet op prijs gesteld! 

 De Zaalvoetbalcompetitie Uddel wordt gespeeld volgens regels die hiervoor noodzakelijk zijn:

 

1. Teams

1. Elk team bestaat uit tenminste 5 personen, waarvan 4 veldspelers en 1 doelman. Wissels mag, maar hierin adviseren wij om er maximaal 2 aan te houden.

2. Elke speler van het team is gekleed in het tenue van het team. Dit tenue dient voorzien te zijn van een rugnummer. Zo niet, dan meldt deze speler zich bij de wedstrijdleiding. 

3. Om je als team aan te melden, dien je een formulier in te vullen. Hierop mogen per team maximaal 12 spelers opgegeven worden. Van elke speler moet de voor- en achternaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer hierop vermeld staan. Voorafgaand de wedstrijd wordt er gecontroleerd of iedereen die mee doet, wel ingeschreven is. 

4. Elk deelnemend team dient voorafgaand het seizoen de factuur betaald te hebben voor de deelname van dat seizoen.

5. Wanneer twee teams dezelfde kleur tenues hebben, moet het uitspelende team een hesje aan.(te verkrijgen bij de wedstrijdleiding)

2. Wedstrijden

1. Er worden 5 wedstrijden op een avond gespeeld. De wedstrijden vinden plaats op de vrijdagavond 1 keer per 2 weken.

2. Elke wedstrijd duurt 30 minuten, zonder pauze. Tussen de wedstrijden door is er 5 minuten tijd om even warm te lopen en een alvast in te schieten. 

3. Het thuisspelende team heeft de aftrap en speelt aan de kant van de klimwand.

4. Bij elke wedstrijd is er een scheidsrechter aanwezig. Met commentaar op de scheidsrechter, riskeer je een gele kaart. Houd het daarom gewoon netjes.

3. Spelregels

1. Een plafondbal is een vrije trap op de zijlijn ter hoogte van waar de bal het plafond heeft geraakt.

2. Alle vrije trappen zijn 'direct', tenzij de scheidsrechter anders aangeeft.

3. Op de keeper mag teruggespeeld worden in zijn strafschopgebied, hij mag de bal niet in zijn handen pakken. Een terugkopbal mag hij dus ook niet in de handen pakken!

4. Bij een vrije trap of intrap, dient de tegenpartij voldoende afstand te houden.

5. De intrap of vrije trap dient binnen 4 seconden genomen te worden.

6. Bij het wisselen van spelers moeten de 2 spelers tegelijk de lijn oversteken om zo verwarring te voorkomen.

7. Een gele kaart tijdens de wedstrijd, betekent 5 minuten aan de kant. Tevens kost dit de speler €2,50. Dit bedrag moet uiterlijk de volgende speelavond betaald worden bij de wedstrijdleiding. Bij 2 maal een gele kaart, kan de desbetreffende speler het veld verlaten en is deze voor de volgende wedstrijd geschorst. Dit geldt ook bij een rechtstreekse rode kaart. Dit kost de speler €5,-. 

8. Als gedurende het seizoen een bepaalde speler 4 gele kaarten verzameld heeft, dan is dit ook een schorsing. 2x geel=rood, maar deze gele kaarten tellen hier ook mee in.

9. In alle gevallen waarin deze regels niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

4. Aanwezigheid

1. Voor een team dat niet komt opdagen betekent dit een boete van €50,- en een verlies van 5-0. 

2. Te laat komen opdagen, betekent een achterstand van 2-0. Als na 10 minuten naar aanvang het team er nog niet is, zal de sanctie hetzelfde zijn als bij het voorgaande punt.

3. Het deelnemen aan deze competitie wordt zeer op prijs gesteld. Echter is het voor ons als bestuur vrijwilligerswerk en wij daarom geen scheve gezichten onder elkaar willen. Daarom is er besloten om ook voor teams die zich vooraf afmelden zonder geldige reden, deze wedstrijd ook verliezen met 5-0 en tevens €50,- boete. Het bestuur zal hier intern over bespreken of de reden gegrond is. Zaken als een bruiloft van een van de spelers is dus gegrond.

4. Zoals hierboven al beschreven: deelnemen wordt op prijs gesteld. Echter is de sporthal niet van ons, maar maken wij hier alleen gebruik van. Houdt deze daarom ook netjes. Na afloop is er gelegenheid om te douchen, maar houdt dat daar dus netjes.

 

 

Een ieder die deelneemt aan de Zaalvoetbalcompetitie Uddel, speelt voor eigen risico!